Cách sửa lỗi #N/A

(KTMV – Kiến Thức Mẹo Vặt) – Áp dụng Cho: Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 cho Mac,..

Lỗi #N/A thường cho biết rằng một công thức không thể tìm thấy những nội dung mà công thức đó được yêu cầu tìm.

Giải pháp hàng đầu

Nguyên nhân phổ biến nhất của lỗi #N/A là với các hàm VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP hoặc MATCH khi một công thức không thể tìm thấy giá trị được tham chiếu. Ví dụ: giá trị tra cứu của bạn không tồn tại trong dữ liệu nguồn.

Cách sửa lỗi #N/A

Không tìm thấy mục trong dữ liệu nguồn

Trong trường hợp này, không có giá trị “Chuối” nào được liệt kê trong bảng tra cứu, do đó, hàm VLOOKUP trả về lỗi #N/A.

Giải pháp: Hãy đảm bảo rằng giá trị tra cứu tồn tại trong dữ liệu nguồn hoặc sử dụng trình khắc phục lỗi như IFERROR trong công thức. Ví dụ: =IFERROR(FORMULA(),0), trong đó:

  • =IF(công thức của bạn đánh giá ra lỗi thì sẽ hiển thị 0, nếu không thì hiển thị kết quả của công thức)

Bạn có thể sử dụng “” để không hiển thị nội dung gì hoặc thay thế bằng văn bản của riêng mình: =IFERROR(FORMULA(),”Thông báo Lỗi ở đây”)

Nếu bạn không chắc chắn về việc cần làm tại thời điểm này hoặc loại trợ giúp bạn cần, bạn có thể tìm kiếm các câu hỏi tương tự trong Diễn đàn Cộng đồng Excel hoặc đăng một câu hỏi riêng của mình.

 

Nếu bạn muốn di chuyển lên trước thì danh sách kiểm sau đây sẽ cung cấp các bước giúp khắc phục sự cố nhằm giúp bạn tìm ra những gì có thể đã sai trong công thức của mình.

 

Nguồn: QuanTriMang-Kiến Thức Mẹo Vặt

You may also like...