Ứng dụng xắp xếp lại code và “Làm đẹp” cho source code

Nếu bạn theo chủ nghĩa “hoàn hảo”, đây là một vấn đề làm bạn quan tâm, một đoạn code rối rắm luôn làm bạn thấy khó chịu.

Khi xưa, cách đây từ lâu rồi, lâu lắm, người ta phải trình bày code thủ công, nghĩa là code tới đâu, bạn phải “làm đẹp” tới đó. Bây giờ đã có các công cụ được xây dựng sẵn. Tôi xin trình bày sơ qua các công cụ tôi đã sử dụng mà cá nhân cảm thấy là tốt cho đến hiện tại, bạn nào tìm thấy công cụ tốt hơn thì chia sẻ nhe.

1. Làm đẹp code HTML:

Trang web: http://www.cleancss.com/html-beautify/

Thông số “đẹp” khi làm việc với trang này:

Ứng dụng xắp xếp lại code và

2. Làm đẹp code CSS:

Trang web: http://www.cleancss.com/css-beautify/

Thông số “đẹp” khi làm việc với trang này: Giống hình trên 

3. Làm đẹp code JavaScript:

Trang web: http://www.jspretty.com/ 

Thông số “đẹp” khi làm việc với trang này:

Ứng dụng xắp xếp lại code và

4. Làm đẹp code PHP:

Trang web: http://beta.phpformatter.com/ 

Thông số “đẹp” khi làm việc với trang này:

Ứng dụng xắp xếp lại code và

5. Làm đẹp code JSON:

Trang web: http://www.cleancss.com/json-beautify/

6. Làm đẹp code GO:

Trang web: http://www.cleancss.com/go-beautify/

Thông số “đẹp” khi làm việc với trang này:

Ứng dụng xắp xếp lại code và "Làm đẹp" cho source code

7. Làm đẹp code Perl:

Trang web: http://www.cleancss.com/perl-beautify/

Thông số “đẹp” khi làm việc với trang này: Giống hình trên 

8. Làm đẹp code Python:

Trang web: http://www.cleancss.com/python-beautify/

Thông số “đẹp” khi làm việc với trang này: Giống hình trên 

9. Làm đẹp code Ruby:

Trang web: http://www.cleancss.com/ruby-beautify/

Thông số “đẹp” khi làm việc với trang này: Giống hình trên 

10. Làm đẹp code SQL (MySQL):

Trang web: http://www.cleancss.com/sql-beautify/

Thông số “đẹp” khi làm việc với trang này: Giống hình trên 

11. Làm đẹp code XML:

Trang web: http://www.cleancss.com/xml-beautify/

Thông số “đẹp” khi làm việc với trang này: Giống hình trên 

Chúc các bạn may mắn.
Theo Kiến Thức Mẹo Vặt

You may also like...