Tổng quan về SGK Tin Học 12

(Kienthucmeovat.com) – Sách giáo khoa tin học lớp 12 gồm mấy chương? Sẽ học những gì trong đó?

Tổng quan về SGK Tin Học 12

Tin học 12 gồm 4 chương. Ngoài ra gồm các bài tập và phần thực hành để củng cố cho bài học. Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại chuyên mục: Tin Học 12

Tổng quan về SGK Tin Học 12

Chương I. Khái niệm về hệ CSDL

Tổng quan về SGK Tin Học 12

Chương II. Hệ quản trị CSDL Microsoft Access

Tổng quan về SGK Tin Học 12

Chương III. Mối liên kết quan trọng về hệ CSDL Quan Hệ

Tổng quan về SGK Tin Học 12

 Chương IV. Kiến trúc và bảo mật các hệ CSDL cần biết

Kiến Thức Mẹo Vặt

You may also like...