Các loại câu điều kiện trong ngữ pháp tiếng anh

(Kienthucmeovat.com) – Cùng học về các loại câu điều kiện trong tiếng Anh.

Các loại câu điều kiện trong ngữ pháp tiếng anh

Trong quá trình học tiếng Anh, các bạn sẽ không thể bỏ qua phần học về Câu điều kiện. Mời các bạn tìm hiểu một số điểm lưu ý về các loại câu điều kiện như sau:

1.Câu điều kiện loại 0

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=”100%”]

Khái niệm:

– Câu điều kiện loại 0 diễn tả một hành động, sự kiện luôn luôn đúng, kiểu một chân lý.

Cấu trúc:

If+ S+V, S+V

Ví dụ: 

⇒ If you heat ice, it melts.

(Nếu ta làm nóng đá, nó sẽ tan chảy.)

[/box]

2.Câu điều kiện loại I

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=”100%”]

Khái niệm:

– Câu điều kiện loại I còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại.

– Ta dùng câu điều kiện loại I để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả có thể xảy ra.

Cấu trúc:

If+ S+V, S+will+V

Note:

Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính dùng thì tương lai đơn.

Ví dụ:

⇒ If you come into my garden, my dog will bite you.

(Nếu anh bước vào vườn của tôi, con chó của tôi sẽ cắn anh.)

⇒ If it is sunny, I will go fishing.

(Nếu trời nắng tốt, tôi sẽ đi câu cá.)

[/box]

3. Câu điều kiện loại II

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=”100%”]

Khái niệm:

– Câu điều kiện loại II là câu điều kiện không có thực ở hiện tại.

– Ta sử dụng câu điều kiện loại II để diễn tả điều không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.

Cấu trúc:

If+S+Ved, S+would+ V

Note:

– Chú ý trong câu điều kiện loại II, ở mệnh đề “IF” riêng động từ “to be” thì dùng “were” cho tất cả các ngôi.

Ví dụ:

⇒ If I were a bird, I would be very happy.

(Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ rất hạnh phúc.)     ⇔ tôi không thể là chim được

⇒ If I had a million USD, I would buy that car.

(Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua chiếc xe đó.)     ⇔ hiện tại tôi không có

[/box]

4. Câu điều kiện loại III

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=”100%”]

Khái niệm:

– Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thực trong quá khứ.

– Ta sử dụng câu điều kiện loại III để diễn tả một điều không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.

Cấu trúc:

If+S+had+ V(P.P- phân từ hai), S+would+have+V(P.P- Phân từ hai)

Note:

– Trong câu điều kiện loại III, động từ của mệnh đề if chia ở quá khứ phân từ, còn động từ của mệnh đề chính chia ở điều kiện hoàn thành (perfect conditional).

 Ví dụ:

⇒ If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him.

(Nếu hôm qua tôi không vắng mặt thì tôi đã gặp mặt anh ta rồi.)

[/box]

——–

Ngoài 4 loại câu điều kiện trên, chúng ta còn có thêm 1 loại câu điều kiện nâng cao sau: ⇒ Câu điều kiện hỗn hợp – Mời các bạn nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

Theo oxford.edu.vn

You may also like...