Những câu nói kinh điển khiến trái tim các bà vợ tan nát

(Kienthucmeovat.com) – Có những câu nói dù quen thuộc của các ông chồng nhưng có thể khiến trái tim các bà vợ tan nát. ?
Những câu nói kinh điển khiến trái tim các bà vợ tan nát
Công việc nội trợ chưa bao giờ là nhẹ nhàng nhưng nếu chưa làm có lẽ đàn ông sẽ không bao giờ hiểu.

Những câu nói kinh điển khiến trái tim các bà vợ tan nát

Nhiều ông chồng mặc định việc chăm sóc con cái là của các bà vợ.

Những câu nói kinh điển khiến trái tim các bà vợ tan nát

Câu nói quen thuộc mà khiến các bà vợ lúc nào cũng dễ rơi lệ.

Những câu nói kinh điển khiến trái tim các bà vợ tan nát

Những câu nói chống chế vô tâm của các ông chồng.

Những câu nói kinh điển khiến trái tim các bà vợ tan nát

Em đâu có 3 đầu 6 tay?

Những câu nói kinh điển khiến trái tim các bà vợ tan nát

Trách nhiệm to lớn hay không thì không rõ nhưng lời nói thực sự thì vô tình.

Theo Thanh Ba, Long Kenic/ Tri Thức Trẻ

You may also like...