Giáo trình sử dụng windows 7 (vi)

(KTMV – Kiến Thức Mẹo Vặt) – Bộ giáo trình Windows 7 của Microsoft phiên bản tiếng việt những tính năng hữu ích giành cho người dùng cuối.

Tải về bản mền: Tại đây

Xem trực tuyến: 

Theo Tin Học PQS sưu tầm – Kiến Thức Mẹo vặt