📝 Mô phỏng 11 bài thi sát hạch lái xe ô tô B2 theo luật mới năm 2016

(Kienthucmeovat.com) – Bài thi mới đỗ xe song song hạng B1, B2, D và E tạo làn sóng dư luận

Nhiều bạn có ý kiến cho rằng học đỗ xe song song là cần thiết, nhưng không nên đánh đố thí sinh với áp lực thời gian 2 phút và nếu đè vạch chỉ đen gắn thiết bị cảm ứng, xem như loại.

Nhiều bạn đồng tình với bài thi cho rằng nội dung thi đó quá dễ có thể thực hiện dưới 2 phút cho người mới lái. Ý kiến khác cho rằng nội dung dốc cầu trong bài thi cũng đáng quan tâm, khiến nhiều thí sinh rớt.

Sau đây là Video mô phỏng 11 bài thi sát hạch học bằng lái xe ô tô B2 theo luật mới năm 2016, đã cập nhật thêm bài ghép ngang – đỗ xe song song, bắt đầu áp dụng từ 1-4-2016 – Nguồn: YouTube

Bạn có thể tải về video này tại đây

Best free WordPress theme

🔥Tương tự:  Xe biển số tỉnh có chạy uber được không?

⤴ Các bài viết vừa đăng tải…