Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

(KTMV – Kiến Thức Mẹo Vặt) – Bạn muốn bảo vệ dữ liệu trên USB của mình để phòng khi bị rơi hoặc mất cắp thì hãy cài thêm phần mềm khóa USB bằng mật khẩu để tăng độ an toàn.

Có 2 cách để tạo mật khẩu bảo vệ USB như sau:

1. Sử dụng phần mềm tạo mật khẩu cho USB

Bước 1: Tải phần mềm USB Flash Security tại:

http://usb-flash-security.en.malavida.com/download

Bước 2: Cài đặt USB Flash Security và sử dụng

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Hộp thoại xuất hiện tích chọn mục Agree -> Next.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Kích chọn Next để tiếp tục.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Lựa chọn USB muốn đặt mật khẩu và kích chọn Install.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Hộp thoại thông báo dữ liệu trong USB sẽ bị xóa để đặt mật khẩu, bạn kích chọn OK.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Nhập mật khẩu trong mục Please set the passwword to the disk of USB. Bạn có thể tạo gợi ý trong trường hợp quên mật khẩu trong mục Please set a hint for the passwword to remember you. Tiếp theo kích chọn OK để hoàn thành.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Tích chọn Begin the installation bắt đầu tạo mật khẩu.

Chú ý: Sau khi tạo xong USB của bạn sẽ bị thay đổi tên.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Kích chọn Close kết thúc quá trình.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Sau khi đặt xong mật khẩu USB của bạn sẽ bị đổi tên:

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Mở USBENTER (G) trong đó chứa 3 file hãy mở file UsbEnter.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Nhập mật khẩu đã tạo và kích chọn OK.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Trong trường hợp bạn muốn gỡ bỏ mật khẩu hãy làm như sau:

Bước 1: Cắm USB vào máy.

Bước 2: Mở phần mềm USB Flash Security.

Bước 3: Vào thẻ Operation -> Uninstall.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

2. Sử dụng tính năng mã hóa BitLocker có sẵn trên Windows

Tính năng này chỉ được sử dụng với hệ điều hành Windows 7 phiên bản Enterprise, Ultimate, Win Sever 2008 và Win 8 trở đi.

Bước 1: Chuột phải vào USB chọn Turn on BitLocker.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện tích chọn vào mục Use a password to unlock the driver -> nhập mật khẩu trong mục Type your password và nhập lại mật khẩu trong mục Retype your password -> kích chọn Next.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Bước 3: Hộp thoại xuất hiện bạn chọn cách lưu trữ mật khẩu, có thể lưu file hoặc in ra giấy. Ở đây mình chọn tạo 1 file mật khẩu riêng -> kích chọn Save the recovery key to a file.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Bước 4: Chọn nơi lưu trữ file mật khẩu và chọn Save.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Bước 5: Sau khi lưu xong file mật khẩu kích chọn Next để tiếp tục.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Bước 6: Kích chọn Start Encrypting để bắt đầu mã hóa.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Bước 7: Quá trình mã hóa bắt đầu.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Bước 8: Hộp thoại thông báo quá trình thiết lập mật khẩu thành công bạn kích chọn Close để kết thúc.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Kết quả biểu tượng của USB có biểu tượng hình chiếc khóa:

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Khi bạn lựa chọn mở USB yêu cầu nhập mật khẩu và kích chọn Unlock để mở khóa.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Trường hợp bạn muốn xóa bỏ mật khẩu làm như sau:

Bước 1: Vào Start -> Control Panel.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Bước 2: Kích chọn BitLocker Drive Encryption.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Bước 3: Tắt chế độ BitLocker bằng cách kích Turn off BitLocker.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Bước 4: Hộp thoại thông báo xuất hiện chọn Decrypt Drive.

Đặt mật khẩu, password bảo vệ dữ liệu USB an toàn

Sau khi quá trình chạy xong bạn kích chon Close để hoàn thành.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: ThuThuatPhanMem-Kiến Thức Mẹo Vặt

You may also like...