Hàm YEAR – Hàm cho giá trị là năm của biểu thức số trong Excel

(KTMV – Kiến Thức Mẹo Vặt) – Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm YEAR, Hàm cho giá trị là năm của biểu thức số.

Mô tả: Hàm thực hiện trả về năm của giá trị ngày bất kì, giá trị năm là số nguyên nằm trong khoảng từ 1900 đến 9999.

Cú pháp: YEAR(serial_number).

Trong đó:

serial_number: là giá trị ngày trong năm muốn tìm, là tham số bắt buộc.

Ví dụ:

Tính giá trị năm trong các định dạng ngày tháng khác nhau trong bảng sau:

Hàm YEAR - Hàm cho giá trị là năm của biểu thức số trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức: =YEAR(C7).

Hàm YEAR - Hàm cho giá trị là năm của biểu thức số trong Excel

Nhấn Enter -> giá trị năm trong giá trị ngày tháng là:

Hàm YEAR - Hàm cho giá trị là năm của biểu thức số trong Excel

Tương tự copy công thức cho các ô còn lại được kết quả:

Hàm YEAR - Hàm cho giá trị là năm của biểu thức số trong Excel

Như vậy với nhiều định dạng ngày tháng khác nhau nhưng hàm HOUR đều cho kết quả chính xác.

Trên đây là cách sử dụng cũng như một số trường hợp hay sử dụng hàm HOUR.

Chúc các bạn thành công!

 

Nguồn: ThuThuatPhanMem-Kiến Thức Mẹo Vặt

You may also like...