Tổng hợp một số cách khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

(KTMV – Kiến Thức Mẹo Vặt) – Khắc phục sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm và hệ điều hành.

Safe Mode vô hiệu hóa các ứng dụng và trình điều khiển (drivers) không cần thiết được tải lên trong quá trình khởi động hệ thống, do đó bạn có thể xác định được các ứng dụng hay trình điều khiển nói trên có phải là nguyên nhân gây ra sự cố hay không.

Cũng như các phiên bản Widows trước đây (Windows 7, Windows 8…) Windows 10 cũng được tích hợp chế độ Safe Mode, hữu ích cho việc chẩn đoán, khắc phục sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm và hệ điều hành.

Để khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode, mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây của Quản trị mạng.

Phần 1: Khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

1. Sử dụng tiện ích System Configuration

Bước 1:

Tổng hợp một số cách khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

Đầu tiên gõ msconfig vào khung Search trên thanh Taskbar để mở System Configuration.

Bước 2:

Tổng hợp một số cách khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

Trong trình System Configuration, bạn chuyển sang tab Boot, dưới phần Boot Options, bạn hãy chọn một trong bốn tùy chọn có sẵn, bao gồm:

Minimal: Vào chế độ Safe Mode với số lượng tối thiểu các trình điều khiển (driver) và các dịch vụ nhưng vẫn sử dụng giao diện đồ họa quen thuộc của Windows. Kết nối mạng bị vô hiệu hóa.

Alternate Shell: Nếu thành thạo về các dòng lệnh Command Prompt thì có thể chọn chế độ này. Kết nối mạng và File Explorer bị vô hiệu hóa.

Active Directory Repair: Vào chế độ Safe Mode với quyền truy cập vào các thông tin cụ thể trên máy tính, như các thiết bị phần cứng. Nếu không cài đặt thành công phần cứng mới, chẳng hạn như Active Directory thì Safe Mode sẽ được sử dụng để khôi phục lại sự ổn định của hệ thống bằng cách sửa chữa dữ liệu bị hỏng hoặc thêm dữ liệu vào thư mục.

Network: Vào chế độ Safe Mode với các dịch vụ và driver cần thiết dành cho kết nối mạng, sử dụng giao diện đồ họa của Windows. Kết nối mạng được kích hoạt.

Bước 3:

Click Apply sau đó click OK.

Tiếp theo tiến hành khởi động lại máy tính của bạn.

Bước 4:

Sau khi khởi động lại máy tính xong, bạn có thể khắc phục sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm và hệ điều hành… ở chế độ Safe Mode.

2. Sử dụng Advanced Startup

Bước 1:

Mở ứng dụng Settings, sau đó điều hướng đến Update & security => Recovery.

Bước 2:

Tại mục Advanced startup, bạn click chọn Restart now để khởi động lại máy tính của mình.

Tổng hợp một số cách khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

Bước 3:

Khi máy tính của bạn khởi động lại, bạn sẽ nhìn thấy màn hình Choose an option. Tại đây bạn click chọn Troubleshoot.

Tổng hợp một số cách khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

Bước 4:

Tiếp theo trên màn hình Troubleshoot, bạn click chọn Advanced options.

Tổng hợp một số cách khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

Bước 5:

Tiếp theo trên màn hình Advanced options, bạn click chọn Startup settings.

Tổng hợp một số cách khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

Bước 6:

Cuối cùng trên màn hình Startup Settings, bạn click chọn Restart để khởi động lại máy tính của mình.

Tổng hợp một số cách khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

Bước 7:

Sau khi máy tính khởi động xong, trên màn hình bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn Safe Mode. Nhấn phím F4 hoặc phím 4 để khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode.

Tổng hợp một số cách khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

3. Sử dụng Recovery drive

Bước 1:

Kết nối ổ đĩa khôi phục (recovery drive) với máy tính của bạn và mở máy tính lên.

Bước 2:

Khi nào bạn thấy xuất hiện màn hình Choose your keyboard layout, click vào layout để xem màn hình Choose an option.

Tổng hợp một số cách khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

Bước 3:

Khi màn hình Choose an option xuất hiện, bạn click chọn Troubleshoot =>Advanced options => Startup settings => Restart để khởi động lại máy tính của bạn.

Tổng hợp một số cách khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

Tổng hợp một số cách khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

Tổng hợp một số cách khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

Tổng hợp một số cách khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

Bước 4:

Khi thấy xuất hiện màn hình Safe mode options, bạn nhấn phím F4 hoặc phím 4 để khởi động Windows ở chế độ Safe Mode.

Tổng hợp một số cách khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

4. Khởi động Windows 10 ở chế độ Safe mode từ Start Menu

Bước 1:

Mở Start Menu, sau đó click chọn nút Power.

Bước 2:

Nhấn và giữ phím Shift, sau đó click chọn Restart.

Tổng hợp một số cách khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

Bước 3:

Lúc này bạn sẽ nhìn thấy màn hình Choose an option. Tại đó bạn click chọnTroubleshoot.

Bước 4:

Tiếp theo trên màn hình Troubleshoot, bạn click chọn Advanced options.

Bước 5:

Tiếp theo trên màn hình Advanced options, bạn click chọn Startup settings.

Bước 6:

Cuối cùng trên màn hình Startup Settings, bạn click chọn Restart để khởi động lại máy tính của mình.

Bước 7:

Sau khi máy tính khởi động xong, trên màn hình bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn Safe Mode. Nhấn phím F4 hoặc phím 4 để khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode.

5. Khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode từ màn hình Login

Bước 1:

Khi ở màn hình đăng nhập Login hoặc màn hình Sign-in, bạn click chọn nút Power,sau đó nhấn và giữ phím Shift rồi click chọn Restart.

Tổng hợp một số cách khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

Bước 2:

Sau khi máy tính của bạn khởi động xong, bạn sẽ nhìn thấy màn hình Choose an option. Tại đó bạn click chọn Troubleshoot.

Bước 3:

Tiếp theo trên màn hình Troubleshoot, bạn click chọn Advanced options.

Bước 4:

Tiếp theo trên màn hình Advanced options, bạn click chọn Startup settings.

Bước 5:

Cuối cùng trên màn hình Startup Settings, bạn click chọn Restart để khởi động lại máy tính của mình.

Bước 6:

Sau khi máy tính khởi động xong, trên màn hình bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn Safe Mode. Nhấn phím F4 hoặc phím 4 để khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode.

Phần 2. Làm thế nào để thoát khỏi chế độ Safe Mode trên Windows 10?

Bước 1:

Tổng hợp một số cách khởi động Windows 10 ở chế độ Safe Mode

Để thoát khỏi chế độ Safe Mode, đầu tiên bạn mở System Configuration bằng cách mở cửa sổ Run (nhấn tổ hợp phím Windows + R), sau đó nhập msconfig vào cửa sổ Run rồi chọn OK.

Bước 2:

Click vào tab Boot, sau đó bỏ dấu tích ô tùy chọn Safe boot, chọn Apply rồi chọnOK.

Tiến hành khởi động lại máy tính của bạn để thoát khỏi chế độ Safe Mode.

 

Chúc các bạn thành công!

 

Nguồn: QuanTriMang-Kiến Thức Mẹo Vặt

You may also like...