Thủ thuật thay đổi thư mục wp-admin không cần Plugin

(Kienthucmeovat.com) – Thay đổi thư mục wp-admin không cần Plugin – Việc thay đổi thư tên thư mục wp-admin wordpress sẽ giúp website của các bạn được bảo mật hơn bao giờ hết – Hiện nay có rất nhiều plugin giúp bạn công việc này như “iThemes Security” … Tuy nhiên khi sử dụng plugin quá nhiều sẽ làm cho trang web của bạn trở nên chậm hơn và khó quản lý hơn!

Trong thủ thuật wordpress này blog thủ thuật sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi tên thư mục rất quan trọng này mà bạn không cần dùng plugin. Giúp bạn an tâm hơn trong việc bảo mật Website cũng như tránh được những truy cập không mong muốn vào khu vực nhạy cảm nhất là Wp-admin. Nếu bạn cảm thấy các bước quá khó khăn hãy sử dụng một số Plugin có chức năng tương tự với dung lượng không đáng kể như “Rename wp-login.php” chẳng hạn…

Thủ thuật thay đổi thư mục wp-admin không cần Plugin

 

Các bước thay đổi thư mục wp-admin trong wordpress

Đầu tiên các bạn xác định các file liên quan – Gồm 3 file: .htaccess, default-constants.php nằm trong thư mục wp-includes và cuối cùng là file Functions.php.

Sau khi xác định 3 file chính hãy copy đoạn code sau và dán vào file .htaccess

RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteRule ^xxx/(.*) wp-admin/$1?%{QUERY_STRING} [L]

Chú ý: Hãy thay thế dòng “xxx” bằng cái folder mới của bạn và nếu 2 câu lệnh sau đây

RewriteEngine on
RewriteBase /

đã có rồi thì bạn chỉ cần copy câu lệnh còn lại và dán vào thôi!

Tiếp tục, sau đó bạn vào thư mục wp-includes tìm file default-constants.php

Mở file lên sau đó tìm câu lệnh sau đây

if ( !defined('ADMIN_COOKIE_PATH') )
define( 'ADMIN_COOKIE_PATH', SITECOOKIEPATH . 'wp-admin' );

Và thay bằng câu lệnh sau đây

if ( !defined('ADMIN_COOKIE_PATH') )
define( 'ADMIN_COOKIE_PATH', SITECOOKIEPATH . 'xxx' );

Chú ý: Cái xxx này phải giống cái xxx trong file .htaccess

Còn một bước nữa là xong – Tiếp tục bạn copy đoạn code sau đây và dán vào file Function.php trước thẻ đóng ?> của theme mà bạn đang sử dụng.

add_filter('site_url', 'wpadmin_filter', 10, 3);
function wpadmin_filter( $url, $path, $orig_scheme ) {
$old = array( "/(wp-admin)/");
$new = array( "xxx");
return preg_replace( $old, $new, $url, 1);
}

Chú ý: Cái xxx giống như 2 file trên!

Sau đó bạn lưu tất cả lại và ra ngoài thử nghiệm xem nào – Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn thay đổi folder admin rồi nhé – Chúc bạn thành công – Nhớ trước khi làm bạn phải có bản dự phòng.

Nguồn: it60s.org

You may also like...