Kích hoạt tính năng Upload được tất cả các file lên thư viện trong wp

Lưu ý: Chỉ giành cho những bạn hiểu về code

Hướng dẫn:

  1. Vào quản lý file trên hosting
  2. Mở file wp-config.php (nằm ngang hàng file index trang wp của bạn)
  3. Chèn đoạn code sau vào và lưu lại:

define ('ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS', true);

Ghi chú: Có thể chèn vào bất kỳ vị trí nào trong file. Miễn là nằm sau thẻ mở <?php và sau các dấu ; kết thúc từng câu lệnh trong php.

Chúc bạn may mắn.

You may also like...