Khắc phục lỗi hiển thị hàm number_format_thousands_sep của wordpress

(Kiến Thức Mẹo Vặt) – Lỗi number_format_thousands_sep thường gặp ở các plugin có sử dụng hàm này hoặc khi bạn cập nhật mới phiên bản WP. Lỗi này thường gặp ở các plugin WP Statistics, Word Point,…

 

Lưu bản nháp tự động

Gồm các lỗi hiển thị như:

Người online: 2number_format_thousands_sep122

Tất cả chuyến thăm: 2number_format_thousands_sep137

Cách khắc phục:

Mở “wp-includes/class-wp-locate.php” lên, tìm và thay các đoạn sau:

(ở phiên bản WP cũ là “wp-includes/locate.php”)

Thay

$this->number_format[‘thousands_sep’] = ( ‘number_format_thousands_sep’ === $thousands_sep ) ? ‘,’ : $thousands_sep;

Thành

$this->number_format[‘decimal_point’] = ‘.’;

$this->number_format[‘decimal_point’] = ( ‘number_format_decimal_point’ === $decimal_point ) ? ‘.’ : $decimal_point;

Thành

$this->number_format[‘thousands_sep’] = ‘,’;

Xong. Chúc bạn thành công! Hãy tải lại trang và hưởng thụ thành quả, nếu web dùng cache nhớ vào xóa cache để làm mới trang.

Theo Quốc Sơn – Kiến Thức Mẹo Vặt

You may also like...