Chống lây nhiễm Virus từ USB sang máy tính bằng cách vô hiệu hóa MountPoints2

(KTMV – Kiến Thức Mẹo Vặt) – Bài viết dưới đây hướng dẫn cách chống lây nhiễm Virus từ USB sang máy tính bằng vô hiệu hóa MountPoints2 trong Registry, MountPoints2 có nhiệm vụ tạo các bản ghi các trình đăng ký thông tin của các thiết bị di động để thực hiện hành động liên quan tới việc kích hoạt cửa sổ trình đơn hoặc chạy tự động, đây chính là lý do dù đã vô hiệu hóa chức năng AutoPlay mà vẫn bị nhiễm Autorun.inf.

Bước 1: Vào Start -> nhập từ khóa regedit.

Chống lây nhiễm Virus từ USB sang máy tính bằng cách vô hiệu hóa MountPoints2

Bước 2: Kích chọn HKEY_CURRENT_USER.

Chống lây nhiễm Virus từ USB sang máy tính bằng cách vô hiệu hóa MountPoints2

Bước 3: Trong HKEY_CURRENT_USER chọn tới mục Software -> Microsoft.

Chống lây nhiễm Virus từ USB sang máy tính bằng cách vô hiệu hóa MountPoints2

Bước 4: Tiếp tục chọn từ mục Microsoft -> Windows -> CurrentVersion -> Explorer -> MountPoints2.

Chống lây nhiễm Virus từ USB sang máy tính bằng cách vô hiệu hóa MountPoints2

Bước 5: Chuột phải lên thư mục MountPoints2 -> Permissions.

Chống lây nhiễm Virus từ USB sang máy tính bằng cách vô hiệu hóa MountPoints2

Bước 6: Hộp thoại xuất hiện trong tab Permissions bỏ dấu tích trong thư mục Include inheritable permissions from this object’s parent.

Chống lây nhiễm Virus từ USB sang máy tính bằng cách vô hiệu hóa MountPoints2

Bước 7: Hộp thoại thông báo xuất hiện tích chọn Remove.

Chống lây nhiễm Virus từ USB sang máy tính bằng cách vô hiệu hóa MountPoints2

Bước 8: Như vậy tất cả quyền truy cập bị xóa -> nhấn chọn Apply xác nhận.

Chống lây nhiễm Virus từ USB sang máy tính bằng cách vô hiệu hóa MountPoints2

Bước 9: Hộp thoại thông báo xuất hiện kích chọn Yes để hoàn thành.

Chống lây nhiễm Virus từ USB sang máy tính bằng cách vô hiệu hóa MountPoints2

Như vậy sau khi thiết lập các cài đặt này bạn không cần lo lắng virus từ USB sang máy tính của mình.

 

Nguồn: ThuThuatPhanMem-Kiến Thức Mẹo Vặt

You may also like...