Tổng quan về SGK Tin Học 11

(Kienthucmeovat.com) – Sách giáo khoa tin học lớp 11 gồm mấy chương? Sẽ học những gì trong đó?

Tổng quan về SGK Tin Học 11

Tin học 11 gồm 6 chương. Ngoài ra gồm các bài tập và phần thực hành để củng cố cho bài học. Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại chuyên mục: Tin Học 11

Tổng quan về SGK Tin Học 11

Chương I. Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Tổng quan về SGK Tin Học 11

Chương II. Chương trình đơn giản

Tổng quan về SGK Tin Học 11

Chương III. Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Tổng quan về SGK Tin Học 11

Chương IV. Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Tổng quan về SGK Tin Học 11

Chương V. Tệp và thao tác với tệp

Tổng quan về SGK Tin Học 11

Chương VI. Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Kiến Thức Mẹo Vặt

You may also like...