Tagged: đi chơi xa

5 Thành phố hàng đầu tại Úc

5 Thành phố hàng đầu tại Úc

(Kiến Thức Mẹo Vặt) – Úc là quốc gia luôn đứng đầu danh sách những đất nước đáng sống nhất thế giới cũng như có số lượng du học sinh Việt Nam đông đảo bởi...

Việt Nam có bao nhiêu huyện đảo?

Việt Nam có bao nhiêu huyện đảo?

(Kiến Thức Mẹo Vặt) – Hiện nay ở nước ta có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, với 125 huyện...