Rút tiền ATM Vietcombank tối đa bao nhiêu 1 ngày

(Kienthucmeovat.com) – Nếu bạn đang có nhu cầu rút tiền mặt tại cây ATM với 1 số tiền lớn nhưng không biết hạn mức tối đa cho phép rút tại cây ATM là bao nhiêu có thể tham khảo bảng sau:

Đối với thẻ Vietcombank Connect 24

Rút tiền ATM Vietcombank tối đa bao nhiêu 1 ngày

1. Hạn mức rút tiền

Bình thường khi bạn sử dụng thẻ Vietcombank Connect 24 màu xanh là hạng chuẩn được phép rút tối đa 20 tr 1 ngày

  Hạng Chuẩn Hạng Vàng Hạng đặc biệt
Số tiền rút tối đa 1 lần 5 triệu VNĐ 5 triệu VNĐ 5 triệu VNĐ
Số tiền rút tối thiểu 1 lần 20.000 VNĐ 20.000 VNĐ 20.000 VNĐ
Số tiền rút tối đa 1 ngày 50 triệu VNĐ 75 triệu VNĐ 100 triệu VNĐ

Với các loại thẻ liên kết khác có thể lên tới mức 100.000 1 ngày.

Nếu bạn cần rút số tiền lớn thì có thể dùng CMND tới các chi nhánh giao dịch để rút để đỡ tốn nhiều lần rút và hạn mức cao hơn.

2. Hạn mức chuyển tiền Vietcombank

Hạn mức chuyển khoản tối đa/giao dịch Dưới 100.000.000 VNĐ
Hạn mức chuyển khoản tối đa trong 01 ngày 100.000.000 VNĐ

Đối với các loại thẻ khác thì mức cũng tương tự

You may also like...