Mô hình phòng xử án mới: Kiểm sát viên ngồi ngang Luật sư

Ngày 01/04/2014, Tòa án nhân dân tối cao đã ra Công văn số 88/TANDTC-PC về việc triển khai mô hình phòng xử án; theo đó:

1. Mô hình phòng xử án đối với vụ án hình sự thông thường:

Mô hình phòng xử án mới: Kiểm sát viên ngồi ngang Luật sư

Mô hình phòng xử án mới: Kiểm sát viên ngồi ngang Luật sư

Theo mô hình thì Luật sư sẽ ngồi ngang hàng với Kiểm sát viên;

Hội đồng xét xử ngồi trên bật cao nhất;

Thư ký phiên tòa ngồi dưới một cấp, quay lưng vào hội đồng xét xử;
Thấp hơn nữa là vị trí của những người tham gia tố tụng, người tham dự phiên tòa.

2. Mô hình phòng xử án đối với vụ án hình sự người dưới 18 tuổi:

Mô hình phòng xử án mới: Kiểm sát viên ngồi ngang Luật sư

Mô hình phòng xử án mới: Kiểm sát viên ngồi ngang Luật sư

Với mô hình này thì đại diện Viện kiểm sát ngồi bên phải của Hội đồng xét xử;

Tất cả những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng đều ngồi trên một mặt phẳng;

Hội đồng xét xử ngồi ở giữa;

Thư ký phiên tòa ngồi ở phía trái của Hội đồng xét xử;

Người giám hộ, người dưới 18 tuổi, Luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dưới 18 tuổi ngồi đối diện với Hội đồng xét xử.

Viện kiểm sát ngoài thực hiện chức năng thực hành quyền công tố (buộc tội) tại phiên tòa; hình sự, phiên tòa xét xử vụ án Hành chính, Dân sự, Kinh doanh thương mại, Lao động theo quy định pháp luật, thì đại diện Viện kiểm sát còn thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng, bảo đảm việc tuân theo pháp luật và việc chấp hành pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh thống nhất trong hoạt động xét xử. Khi thực hiện những nhiệm vụ này đại diện Viện kiểm sát nhân danh Nhà nước bảo vệ các lợi ích Nhà nước, lợi ích công, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân…

Thiên Thanh – (Kiemsat.vn)

You may also like...