Phân hạng, thời hạn giấy phép lái xe từ 1-6-2017

(Kiến Thức Mẹo Vặt) – Từ 1-6-2017, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới sẽ chính thức có hiệu lực.

Infographic: Báo Pháp Luật – Theo Kiến Thức Mẹo Vặt

You may also like...