Giáo trình tin học ứng dụng full download PDF

(KTMV – Kiến Thức Mẹo Vặt) – Bản thảo giáo trình tin học ứng dụng giành cho các bạn học về kinh tế, kinh doanh, văn phòng của trường Đại Học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh.

wpViewImagePatron

Tải về: Tin Học Ứng Dụng

Nội dung giáo trình:

Chương 1: Một số kiến thức tin học căn bản

 1. Căn bản về Windows
 2. Căn bản về Excel

Chương 2: Giải bài toán tối ưu

 1. Cơ sở lý thuyết của bài toán tối ưu
 2. Quy trình giải bài toán tối ưu trong excel
 3. Giải hệ phương trình tuyến tính

Chương 3: Quản lý tài chính

 1. Khấu hao tài sản cố định
 2. Phân tích hiệu quả vốn đầu tư
 3. Đầu tư chứng khoán

Chương 4: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế

 1. Hồi quy và tương quan
 2. Hồi quy tuyến tính đơn
 3. Hồi quy tuyến tính bội
 4. Hồi quy phi tuyến
 5. Quy trình phân tích hồi quy trong excel
 6. Dự báo kinh tế

Chương 5: Phân tích dữ liệu thống kê

 1. Các tham số cơ bản của mẫu thực nghiệm
 2. Biểu đồ phân bố thực nghiệm
 3. Công cụ thống kê mô tả
 4. Phân tích phương sai
 5. Quy trình phân tích phương sai trong excel

Xem trực tuyến:

Theo Quốc Sơn – Kiến Thức Mẹo Vặt

You may also like...