Bài 5: KIM LOẠI PHẢN ỨNG VỚI MUỐI

(Kienthucmeovat.com)- Kì thi THPT Quốc gia năm 2016 sắp tới, nhằm giúp các bạn học sinh ôn thi đại học môn Hóa tốt hơn, Kienthucmeovat xin giới thiệu tài liệu “Các bài ôn thi đại học môn Hoá”. Tài liệu này tổng hợp các bài giảng do Trung tâm luyện thi chất lượng cao Vĩnh Viễn cung cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài 5: KIM LOẠI PHẢN ỨNG VỚI MUỐI

Có 3 công thức viết phản ứng

* Công thức 1: Kim loại tan trong H2O

KL + H2O → Bazơ + H2 →  (1)

Bazơ + Muối → Bazơ mới + Muối mới (2)

 Muối phản ứng: Tan hoặc ít tan

√ Sản phẩm của (2) phải có:

– Chất kết tủa

– Chất bay hơi

– Chất khó điện li hơn

Ví dụ 1:

Cho Na phản ứng với dung dịch CuSO4. Viết phương trình phản ứng.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

2Na + 2H2O + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 + H2

Ví dụ 2: (ĐH Nông Nghiệp 1 – 1997)

Cho 21,84g kali kim loại vào 200g một dung dịch chứa Fe2(SO4) 3,5%, FeSO4 3,04% và Al2(SO4)3 8,55% về khối lượng. Sau phản ứng, lọc tách, thu được kết tủa A và dung dịch B. Nung kết tủa A trong không khí đến khối lượng không đổi.

1. Viết phương trình các phản ứng hóa học đã xảy ra.

2. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung kết tủa A.

3. Tính nồng độ phần trăm khối lượng các chất tạo thành trong dung dịch B.

Fe = 56, K = 39, S = 32, Al = 27, O = 16, H = 1.

Giải:

1. Các phản ứng

K + H2O = KOH + H2

Fe2(SO4)3 + 6KOH = 2 Fe(OH)3↓+ 3 K2SO4

FeSO4 + 2KOH = Fe(OH)2↓+ K2SO4

Al2(SO4)3 + 6 KOH = 2Al(OH)3↓+ 3K2SO4

Có thể có thêm:

Al(OH)3 + KOH = KAlO2 + 2 H2O

* Các phản ứng trên được xác định chính xác nhờ định lượng sau:

Số mol K = 21,84/39 = 0,56 mol

Số mol Fe2(SO4)3 = 5×200 / 100×400 = 0,025 mol

Số mol FeSO4 = 3,04×200 / 100×152 = 0,04 mol

Số mol Al2(SO4)3 = 100×342 / 8,55×200 = 0,05 mol

Theo đề ta có các phản ứng:

K + H2O = KOH + H2↑ (1)

0,56           0,56    0,28      mol

Fe2(SO4)3 + 6KOH = 2 Fe(OH)3↓+ 3 K2SO(2)

0,025            0,15         0,05             0,075    mol

FeSO4 + 2KOH = Fe(OH)2↓+ K2SO(3)

0,04          0,08        0,04         0,04       mol

Al2(SO4)3 + 6 KOH = 2Al(OH)3↓+ 3K2SO4 (4)

0,05              0,3              0,1           0,15     mol

(2), (3), (4) ⇒ Số Σmol KOH pư = 0,53 mol

⇒ Số mol KOH dư = 0,56 – 0,53 = 0,03 mol

Vì sau (4) còn KOH, nên có thêm phản ứng:

Al(OH)3 + KOH = KAlO2 + 2 H2O (5)

0,03         0,03      0,03 mol

Theo (4), (5) ⇒ Số mol Al(OH)3 dư = 0,1 – 0,03 = 0,07 mol (*)

You may also like...