Hiện trạng trải nghiệm y tế và nhu cầu chuyển đổi giới tính của người chuyển giới ở Việt Nam

(Kiến Thức Mẹo Vặt) – Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) – BÁO CÁO NGHIÊN CỨU Hiện trạng trải nghiệm y tế và nhu cầu chuyển đổi giới tính của người chuyển giới ở Việt Nam. Sách được ấn phẩm và xuất bản năm 2018.

Liên kết gốc: Nhấn vào đây để xem.

Xem trên drive: Nhấn vào đây để xem.

Xem trực tiếp bên dưới:

Nguồn: Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE)

You may also like...