Cẩm nang chuyển giới: Hành trình được là chính mình (Phần B)

(Kiến Thức Mẹo Vặt) – Cẩm nang chuyển giới: Hành trình được là chính mình. Phần B: Sức khỏe, hạt mầm của sự sống – Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường ISEE tháng 12/2017.

“Khi ta trồng cây, mà cây không lớn tốt, ta không đổ lỗi cho cái cây, mà đi xem xét các lí do vì sao lại như vậy: thiếu nước, thiếu phân bón, hay thiếu ánh nắng mặt trời…Nếu ta hiểu vấn đề, và thể hiện ra điều đó, ta sẽ luôn có thể yêu thương, và vấn đề đó sẽ được giải quyết” – Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Xem bản gốc: Nhấn vào đây để xem

Xem trên drive: Nhấn vào đây để xem

Xem trực tiếp:

You may also like...