Địa chỉ của các chợ ở Thành phố Hồ Chí Minh

(KTMV – Kiến Thức Mẹo Vặt)

Q.1:

Địa chỉ của các chợ ở Thành phố Hồ Chí Minh

 • BQL CHỢ BẾN THÀNH
  Địa chỉ : CỬA NAM CHỢ BẾN THÀNH P.BT, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8292096
 • BQL CHỢ CÔ GIANG
  Địa chỉ : 110 CÔ GIANG, P.CG, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8860391
 • BQL CHỢ ĐAKAO
  Địa chỉ : 23-25 NGUYỄN HUY TỰ, P.ĐK, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8294052
 • BQL CHỢ P.CẦU KHO
  Địa chỉ : 26A NGUYỄN VĂN CỪ, P.CK, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9200469
 • BQL CHỢ TÂN ĐỊNH
  Địa chỉ : 1 BÀ LÊ CHÂN, P.TĐ, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8299280
 • BQL CHỢ THÁI BÌNH
  Địa chỉ : PHẠM NGŨ LÃO, P.PNL, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8394027
 • CTY TNHH CHỢ CỬA KHẨU MỘC BÀI
  Địa chỉ : 275B PHẠM NGŨ LÃO, P.PNL, Q.1, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9204755

Q.3:

 • BQL CHỢ BÀN CỜ
  Địa chỉ : 664/2 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.3, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8391493
 • BQL CHỢ BÙI PHÁT
  Địa chỉ : 453/130 LÊ VĂN SỸ, P.12, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8436780
 • BQL CHỢ NGUYỄN VĂN TRỖI
  Địa chỉ : CHỢ NGUYỄN VĂN TRỖI P.13, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9317788
 • BQL CHỢ VƯỜN CHUỐI
  Địa chỉ : CHỢ VƯỜN CHUỐI P.4, Q.3, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8324462

Q.4:

Địa chỉ của các chợ ở Thành phố Hồ Chí Minh

 • BQL CHỢ XÓM CHIẾU
  Địa chỉ : 1 ĐINH LỄ, P.12, Q.4, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9401355

Q.5:

 • BQL CHỢ BÀU SEN
  Địa chỉ : 381/28 AN DƯƠNG VƯƠNG, P.3, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8331824
 • BQL CHỢ HÀ TÔN QUYỀN
  Địa chỉ : 165/17 TÂN THÀNH, P.15, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9552975
 • BQL CHỢ HÒA BÌNH
  Địa chỉ : NHÀ LỒNG CHỢ BÙI HỮU NGHĨA, P.5, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9237713
 • BQL CHỢ KIM BIÊN
  Địa chỉ : CHỢ KIM BIÊN P.13, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8551557
 • BQL CHỢ PHÙNG HƯNG
  Địa chỉ : 214C PHÙNG HƯNG, P.14, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8573165
 • BQL CHỢ SOÁI KÌNH LÂM
  Địa chỉ : 545 TRẦN HƯNG ĐẠO B, P.14, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8554411
 • BQL CHỢ TÂN THÀNH
  Địa chỉ : 68 PHẠM HỮU CHÍ, P.12, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9552129
 • BQL CHỢ TRẦN CHÁNH CHIẾU
  Địa chỉ : 1 PHÚ GIÁO, P.14, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8537342
 • BQL CHỢ VẬT TƯ Q.5
  Địa chỉ : 133 HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, P.10, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8553250
 • BQL CHỢ VLXD
  Địa chỉ : 1A TRỊNH HOÀI ĐỨC, P.13, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8561889
 • BQL CHỢ XÃ TÂY
  Địa chỉ : 36 PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG, P.11, Q.5, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8571172

Q.6:

 • BQL CHỢ BÌNH TÂY
  Địa chỉ : 24 NGUYỄN HỮU THẬN, P.2, Q.6, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8571512
 • BQL CHỢ BÌNH TIÊN
  Địa chỉ : CHỢ BÌNH TIÊN PHẠM PHÚ THỨ, P.4, Q.6, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9671166
 • BQL CHỢ HỒ TRỌNG QUÝ
  Địa chỉ : LÝ CHIÊU HOÀNG, P.10, Q.6, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8763676
 • BQL CHỢ MINH PHỤNG
  Địa chỉ : 122BIS MINH PHỤNG, P.6, Q.6, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9695187
 • BQL CHỢ PHÚ LÂM
  Địa chỉ : 54B BÀ HOM, P.13, Q.6, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8753324

Q.7:

 • BQL CHỢ CX NGÂN HÀNG
  Địa chỉ : CHỢ CX NGÂN HÀNG KP4 P.TÂN THUẬN TÂY, Q.7, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8725775
 • BQL CHỢ TÂN PHÚ
  Địa chỉ : P.TÂN PHÚ, Q.7, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7711046

Q.8:

 • BQL CHỢ BA ĐÌNH
  Địa chỉ : 66C BA ĐÌNH, P.10, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9540608
 • BQL CHỢ BÌNH ĐÔNG
  Địa chỉ : 301F BÌNH ĐÔNG, P.14, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9515627
 • BQL CHỢ LÒ THANH
  Địa chỉ : PHẠM THẾ HIỂN, P.6, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9812662
 • BQL CHỢ NGUYỄN CHẾ NGHĨA
  Địa chỉ : 127 NGUYỄN CHẾ NGHĨA, P.12, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8549589
 • BQL CHỢ NHỊ THIÊN ĐƯỜNG
  Địa chỉ : CHỢ NHỊ THIÊN ĐƯỜNG HOÀNG MINH ĐẠO, P.5, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8503643
 • BQL CHỢ PHẠM THẾ HIỂN
  Địa chỉ : ĐƯỜNG 13, P.4, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8505239
 • BQL CHỢ VẠN NGUYÊN
  Địa chỉ : CHƠ BÌNH ĐÔNG P.15, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9801331
 • BQL CHỢ XÓM CỦI
  Địa chỉ : TÙNG THIỆN VƯƠNG, P.11, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9512289
 • BQL CỤM CHỢ P.15
  Địa chỉ : BẾN MỄ CỐC, P.15, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8867498
 • CTY QUẢN LÝ & KD CHỢ BÌNH ĐIỀN
  Địa chỉ : KP6 NGUYỄN VĂN LINH, P.7, Q.8, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7590004

Q.9:

 • BQL CHỢ PHƯỚC BÌNH
  Địa chỉ : 74 KP3 ĐL2, P.PHƯỚC BÌNH, Q.9, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7310054
 • BQL CHỢ PHƯỚC LONG B
  Địa chỉ : P.PHƯỚC LONG B, Q.9, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7310818
 • CHỢ TĂNG NHƠN PHÚ B
  Địa chỉ : 263 TỔ 5 KP3 ĐÌNH PHONG PHÚ P.TĂNG NHƠN PHÚ B, Q.9, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7281537

Q.10:

 • BQL CHỢ CHÍ HÒA
  Địa chỉ : 24 TÔ HIẾN THÀNH, P.15, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8630391
 • BQL CHỢ HÒA HƯNG
  Địa chỉ : 539A CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.15, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8642780
 • BQL CHỢ NGUYỄN TRI PHƯƠNG
  Địa chỉ : NGUYỄN LÂM, P.6, Q.10, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8553159

Q.11:

 • BQL CHỢ BÌNH THỚI
  Địa chỉ : 377/53 MINH PHỤNG, P.10, Q.11, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9634365
 • BQL CHỢ LÃNH BINH THĂNG
  Địa chỉ : 297 LÃNH BINH THĂNG, P.8, Q.11, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9627549
 • BQL CHỢ PHÚ THỌ
  Địa chỉ : 124 LÃNH BINH THĂNG, P.13, Q.11, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8580378
 • BQL CHỢ THIẾC
  Địa chỉ : PHÓ CƠ ĐIỀU, P.6, Q.11, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8556641

Q.12:

 • BQL CHỢ HIỆP THÀNH
  Địa chỉ : P.HIỆP THÀNH, Q.12, TP. HCM
  Điện thoại: (08)5974103
 • BQL CHỢ LẠC QUANG
  Địa chỉ : QL22, P.TÂN THỚI NHẤT, Q.12, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7191558
 • BQL CHỢ NGÃ TƯ GA
  Địa chỉ : P.THẠNH LỘC, Q.12, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7160963

H.BÌNH CHÁNH:

 • BQL CHỢ BÌNH CHÁNH
  Địa chỉ : 20A, ẤP 4, X.BÌNH CHÁNH, H.BC, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8758501
 • BQL CHỢ TÂN NHỰT
  Địa chỉ : CHỢ TÂN NHỰT X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
  Điện thoại: (08)5378726
 • DNTN VẠN NGÂN
  Địa chỉ : D16/41 ẤP 4, X.TÂN QUÝ TÂY, H.BC, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7692111

Q.BÌNH TÂN:

 • BQL CHỢ AN LẠC
  Địa chỉ : 383/2 KINH DƯƠNG VƯƠNG, P.AN LẠC, Q.BTÂN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7524896
 • CHỢ KIẾN ĐỨC 2
  Địa chỉ : 233/8 AN DƯƠNG VƯƠNG, P.AN LẠC, Q.BTÂN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8769429

Q.BÌNH THẠNH:

 • BQL CHỢ BÀ CHIỂU
  Địa chỉ : 40 DIÊN HỒNG, P.1, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8412483
 • BQL CHỢ PHAN VĂN TRỊ
  Địa chỉ : 233A PHAN VĂN TRỊ, P.11, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8434031
 • BQL CHỢ THANH ĐA
  Địa chỉ : THANH ĐA, P.27, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)5566451
 • BQL CHỢ THỊ NGHÈ
  Địa chỉ : 36 CÔNG TRƯỜNG HÒA BÌNH, P.19, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8992025
 • BQL CHỢ VĂN THÁNH
  Địa chỉ : ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.25, Q.BT, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8992130

H.CẦN GIỜ:

Địa chỉ của các chợ ở Thành phố Hồ Chí Minh

 • BQL CHỢ HÀNG DƯƠNG
  Địa chỉ : ẤP LONG THẠNH, X.LONG HÒA, H.CG, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8743295

H.CỦ CHI:

 • BQL CHỢ CỦ CHI
  Địa chỉ : KP5 TT.CỦ CHI, H.CC, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8920468

Q.GÒ VẤP:

 • BQL CHỢ AN NHƠN
  Địa chỉ : 6 LÊ ĐỨC THỌ, P.17, Q.GV, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8952843
 • BQL CHỢ GÒ VẤP
  Địa chỉ : 68 TRƯNG NỮ VƯƠNG, P.4, Q.GV, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8942361
 • BQL CHỢ HẠNH THÔNG TÂY
  Địa chỉ : 10/2 QUANG TRUNG, P.11, Q.GV, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9967932
 • BQL CHỢ TÂN SƠN NHẤT
  Địa chỉ : CHỢ TÂN SƠN NHẤT NGUYỄN KIỆM, P.3, Q.GV, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8940480
 • BQL CHỢ XÓM MỚI
  Địa chỉ : 4/2 THỐNG NHẤT, P.16, Q.GV, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8941345

H.HÓC MÔN:

 • BQL CHỢ BÀ ĐIỂM
  Địa chỉ : CHỢ BÀ ĐIỂM X.BÀ ĐIỂM, H.HM, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7126591
 • BQL CHỢ HÓC MÔN
  Địa chỉ : TRƯNG NỮ VƯƠNG, TT.HÓC MÔN, H.HM, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8910361
 • CTY TNHH QUẢN LÝ KD CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÓC MÔN
  Địa chỉ : 14/7A NGUYỄN THỊ SÓC, ẤP MỸ HÒA 4, X.XUÂN THỚI ĐÔNG, H.HM, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7183232

H.NHÀ BÈ:

Địa chỉ của các chợ ở Thành phố Hồ Chí Minh

 • BQL CHỢ PHÚ XUÂN
  Địa chỉ : 32/5 KP4 HUỲNH TẤN PHÁT, TT.NHÀ BÈ, H.NB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7810330

Q.PHÚ NHUẬN:

 • BQL CHỢ MỚI
  Địa chỉ : TRẦN HỮU TRANG, P.10, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8444690
 • BQL CHỢ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
  Địa chỉ : 34 LÊ TỰ TÀI, P.4, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8442578
 • BQL CHỢ PHÚ NHUẬN
  Địa chỉ : 51 CAO THẮNG, P.17, Q.PN, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8442839

Q.TÂN BÌNH:

 • BQL CHỢ BÀU CÁT
  Địa chỉ : 205 NGUYỄN HỒNG ĐÀO, P.14, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8491437
 • BQL CHỢ HOÀNG HOA THÁM
  Địa chỉ : 19 HOÀNG HOA THÁM, P.13, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8428525
 • BQL CHỢ P.9, Q.TÂN BÌNH
  Địa chỉ : HẺM 175 LÝ THƯỜNG KIỆT, P.9, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8646494
 • BQL CHỢ PHẠM VĂN HAI
  Địa chỉ : CHỢ PHẠM VĂN HAI P.3, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8440959
 • BQL CHỢ TÂN BÌNH
  Địa chỉ : 172-174M LÝ THƯỜNG KIỆT, P.8, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8643711
 • BQL CHỢ TÂN TRỤ
  Địa chỉ : 30 NGUYỄN SĨ SÁCH, P.15, Q.TB, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8151760

Q.THỦ ĐỨC:

 • BQL CHỢ BÌNH PHƯỚC
  Địa chỉ : KP3 P.HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7272269
 • BQL CHỢ BÌNH TRIỆU
  Địa chỉ : 182 KP2 QL13, P.HIỆP BÌNH CHÁNH, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7269842
 • BQL CHỢ LINH XUÂN
  Địa chỉ : CHỢ LINH XUÂN P.LINH XUÂN, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8974486
 • BQL CHỢ TAM BÌNH
  Địa chỉ : KP3 P.TAM BÌNH, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7293501
 • BQL CHỢ THỦ ĐỨC
  Địa chỉ : CHỢ THỦ ĐỨC P.TRƯỜNG THỌ, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8961070
 • BQL CHỢ TỪ ĐỨC
  Địa chỉ : 561 KP2 VÕ VĂN NGÂN, P.BÌNH THỌ, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8972271
 • CTY TNHH QUẢN LÝ & KD CHỢ NÔNG SẢN THỦ ĐỨC
  Địa chỉ : 141 QL1A, P.TAM BÌNH, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7290880
 • DNTN KD KHAI THÁC CHỢ LINH TRUNG
  Địa chỉ : CHỢ LINH TRUNG KP3 P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM
  Điện thoại: (08)7222727

Q.TÂN PHÚ:

 • BQL CHỢ HIỆP TÂN
  Địa chỉ : 6/20F CÂY KEO, P.HIỆP TÂN, Q.TP, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8608964
 • BQL CHỢ PHÚ TRUNG
  Địa chỉ : 49/26 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG, P.PHÚ TRUNG, Q.TP, TP. HCM
  Điện thoại: (08)9744203
 • BQL CHỢ TÂN HƯƠNG
  Địa chỉ : TÂN HƯƠNG, P.TÂN QUÝ, Q.TP, TP. HCM
  Điện thoại: (08)8470077

KHU VỰC KHÁC:

 • CHỢ KIẾN ĐỨC
  Địa chỉ : 233 An Dương Vương, Q. Bình Tân
  Điện thoại: (08)8769429

Nguồn: Buaxua-Kiến Thức Mẹo Vặt

You may also like...