Từ 1/1/2018: Dùng bitcoin thanh toán bị đi tù 3 năm – Báo VietNamnet

(Kiến Thức Mẹo Vặt) – Từ ngày 1/1/2018, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị phạt tù tới 3 năm.

Ngân hàng Nhà nước (Ngân Hàng TW) không cho bitcoin và các loại tiền ảo vào nhóm các phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam; việc phát hành, cung ứng, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam. Còn các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán (gọi là phương tiện thanh toán), bao gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Lưu bản nháp tự động

Từ ngày 1/1/2018, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị phạt tù tới 3 năm.

Về chế tài xử lý vi phạm, theo Điều 206 BLHS 2015 sửa đổi về Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, từ 1/1/2018, người nào thực hiện một trong các hành vi:

  • Cấp tín dụng cho trường hợp không được cấp tín dụng, trừ trường hợp cấp dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng;
  • Phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp;
  • Làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán;

Gây thiệt hại cho người khác về tài sản từ 100 – dưới 300 triệu đồng, thì bị phạt tiền từ 50 – 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng – 3 năm.

Bên cạnh đó, Điều 27 Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng quy định, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị phạt tiền từ 150 – 200 triệu đồng.

Theo Kiến Thức Mẹo Vặt – Nguồn: VietNamNet.vn

You may also like...