Dáng đi đặc thù nói gì về bạn

(Kienthucmeovat.com) – Bạn hay đi theo tư thế nào nhất dưới đây? Lưu ý là bạn chỉ được chọn một đáp án thôi đấy nhé.

Dáng đi đặc thù nói gì về bạn Dáng đi đặc thù nói gì về bạn
dang-di-dac-thu-noi-gi-ve-ban-2 Dáng đi đặc thù nói gì về bạn
Dáng đi đặc thù nói gì về bạn Dáng đi đặc thù nói gì về bạn

Maruko (theo quiz)

You may also like...