Category: Điện Tử

Những điều cần biết về loa

Những điều cần biết về loa

(KTMV – Kiến Thức Mẹo Vặt) – Nói đến loa là nói đến sóng âm và không khí. Công nghệ loa rất đơn giản, nhưng hiểu biết về độ dài sóng có thể giúp bạn...