Category: Iphone

Sim ghép là gì?

(Kiến Thức Mẹo Vặt) – Sim ghép (Gevey sim) là một vi mạch nhỏ gắn chung với các thẻ sim, để mở khóa mạng cho các dòng máy iPhone Lock. Theo Thế Giới Di Động