Category: Thức Uống

Trong thế giới của vang sủi

(KTMV – Kiến Thức Mẹo Vặt) – Cũng tiếng nổ lốp bốp vui tai, cũng bọt phun trắng xóa đã mắt, nhưng thế giới của loại vang sủi dễ bị đánh đồng làm một, dù...