Category: Khoa Học

Ai là người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ?

Ai là người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ?

(Kiến Thức Mẹo Vặt) – Vào ngày 16 tháng 6 năm 1963, người phụ nữ đầu tiên trên thế giới bay vào vụ trụ là chị Valentina Vladimirovna Tereshkova trên phi thuyền Phương đông 6...