Category: Địa Lý Việt Nam

Việt Nam có bao nhiêu huyện đảo?

Việt Nam có bao nhiêu huyện đảo?

(Kiến Thức Mẹo Vặt) – Hiện nay ở nước ta có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, với 125 huyện...